2022-07-30 Comments Off

Sąd Najwyższy w uchwale z 7 maja 2021 r. w sprawie III CZP 6/21 orzekł, że w zakresie dotyczącym rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń Kredytobiorcy oraz Banku zaczyna biec od momentu złożenia przez

2022-07-30 Comments Off

Ocena kredytów denominowanych w walucie obcej sprawiała wiele trudności sądom powszechnym oaz Sądowi Najwyższemu. W odpowiedziach na pozew przeciwko PeKaO, PKO, Deutsche Bank Polska, Raiffeisen Bank International, masowo powoływano się na wyroki Sądów

2022-07-27 Comments Off

Postanowienia zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022Sąd najwyższy w uchwale o sygn. art II CZP 40/22 potwierdził, jakoby praktyki banków w zakresie samodzielnego ustalania wysokości kursów walut naruszały istotę stosunku zobowiązaniowego.

2022-07-25 Comments Off

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia delegowany Joanna Dalba-Sobczyńska dnia

2022-07-25 Comments Off

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora, postanowieniem z dnia 20 lipca 2022 r., XXVIII Cz 891/22, wydanym w sprawie

2022-07-25 Comments Off

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora, postanowieniem z dnia 20 lipca 2022 r., XXVIII Cz 891/22, wydanym w sprawie

2022-07-21 Comments Off

“Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.” Czy instytucja ta

2022-07-01 Comments Off

Szanowni Państwo, uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia (del.) Robert Masznicz, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej

2022-07-01 Comments Off

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Grenda, postanowieniem z dnia 26 maja 2022 r., wydanym w sprawie

2022-07-01 Comments Off

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2022 r., wydanym w sprawie