2023-02-05 Comments Off

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank PolskaW dniu 11 stycznia 2023 roku uzyskaliśmy kolejne prawomocne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII

2023-02-05 Comments Off

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi BPHW dniu 9 stycznia 2023 roku uzyskaliśmy kolejne prawomocne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział

2023-02-05 Comments Off

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi BPHW dniu 9 stycznia 2023 roku uzyskaliśmy kolejne prawomocne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział