2023-03-25 Comments Off

Pogląd, iż banki stosowały w kredytach walutowych postanowienia abuzywne dotyczące przeliczeń na walucie obcej jest już utrwalony. Prawnicy banków, próbują udowadniać, iż możliwe jest rozdzielenie bezskutecznych zapisów i utrzymanie umowy kredytowej w mocy.