2023-08-28 Comments Off

Banki chwytają się coraz to nowych instrumentów prawnych, które mogłyby wykorzystać, walcząc o poniesienie jak najmniejszych strat przy unieważnieniu umowy kredytu frankowego ze względu na zapisy abuzywne. Stąd też coraz częściej nie tylko

2023-08-28 Comments Off

Banki próbują korzystać z różnych regulacji prawnych, by możliwie jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy. Dlatego też w niektórych sprawach frankowych powołują się one na prawo zatrzymania, twierdząc, że oddadzą kredytobiorcy należną mu sumę