2023-09-15 Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie sędzia Katarzyna Dawid – Birska , postanowieniem wydanym w sprawie toczącej się