2023-11-21 Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Rejonowy w Ełku, postanowieniem wydanym dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt I C

2023-11-15 Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt XXVIII C

2023-11-15 Comments Off

Jeszcze do niedawna sądowe unieważnienie zobowiązania finansowego i wytoczenie procesu przeciwko bankowiw powyższym aspekcie przez jednego z byłych współmałżonków po odbytym rozwodzie było praktycznie niemożliwe.Rewolucja w tym zakresie nastąpiła jednak 19 października 2023

2023-11-07 Comments Off

Możliwość odfrankowienia lub całkowitego unieważnienia umowy zawierającej klauzule abuzywne to szansa dla Frankowiczów na odzyskanie naprawdę sporych sum. To, że chcą o nie walczyć nikogo więc nie dziwi. Banki, aby możliwie jak najmniej