2023-12-13 Comments Off

Ważny orzeczenie TSUE C-756/22 z 11 grudnia 2023 roku.TSUE po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów, wskazał iż po unieważnieniu umowy kredytu, bank może domagać się od kredytobiorcy tylko i wyłącznie zwrotu wypłaconego

2023-12-13 Comments Off

Wyroki TSUE są w Polsce jednak brane pod uwagę przy wydawaniu orzeczeń przez sądy powszechne. Niektórzy mogliby w to zwątpić po ostatnio zapadłych skandalicznych wyrokach sędziów, którzy zaliczyli szybkie awanse do Sądu Najwyższego

2023-12-08 Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt XXVIII C

2023-12-08 Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 13 września 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt V ACz

2023-12-08 Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie pod sygnaturą

2023-12-08 Comments Off

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2023 roku w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, w sprawie pod sygnaturą akt I C 3272/23, toczącej się z powództwa naszego

2023-12-08 Comments Off

Zobowiązania zaciągnięte w szwajcarskiej walucie są prawdziwą zmorą wielu Polaków. Sprawy nie ułatwia fakt, że batalie sądowe z bankami dotyczące kredytów frankowych mogą ciągnąć się latami. W ostatnich miesiącach pojawiła się jednak kolejna

2023-12-08 Comments Off

Kredyty walutowe w Polsce, zwłaszcza te denominowane we frankach szwajcarskich, są przedmiotem licznych sporów prawnych. Kluczowym aspektem tych sporów jest kwestia abuzywności (niedozwoloności) niektórych klauzul umownych w świetle dyrektywy 93/13 oraz polskiego prawa,

2023-12-08 Comments Off

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny pro konsumencko wypowiedział się w sporze pomiędzy bankami, a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny powiązany do waluty obcej. TSUE  w wyroku z dnia 7