Czy bank może skorzystać z prawa zatrzymania w sprawie o kredyt we frankach?

Liczba osób, które decydują się na przeniesienie sporów o odfrankowienie do sądu, utrzymuje tendencję rosnącą. Z tego powodu banki udzielające kredytów nieustannie poszukują furtek i nowych rozwiązań, które umożliwią im skuteczną obronę w coraz liczniejszych rozprawach trafiających na wokandę. Jednym z najczęściej stosowanych w ostatnim czasie przepisów jest art. 496 kodeksu cywilnego:

 

“Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.”

 

Czy instytucja ta ma praktyczne zastosowanie w przypadku rozpraw frankowych?

Czy bank może skorzystać z prawa zatrzymania w sprawie o kredyt we frankach?

Prawo zatrzymania jest instytucją, która ma zastosowanie w przypadku umów o charakterze wzajemnym. Polega na tym, że podmiot zobowiązany do zwrotu rzeczy depozytowanej ma prawo ją zatrzymać do momentu, aż jej właściciel wniesie zabezpieczenie bądź w całości zwróci poniesione nakłady.

 

Kontrowersyjną kwestią w aspekcie korzystania z tego zapisu przez banki jest ustalenie czy umowa zawarta pomiędzy bankiem i kredytobiorcą ma charakter wzajemny.

 

Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

 

Czy umowa o kredyt we frankach ma charakter wzajemny?

Stanowisko, że rzeczona instytucja nie ma zastosowania w przypadku umów o kredyt we frankach jest coraz szerzej podnoszone oraz w pełni uzasadnione. Banki powołując się na instytucję, o której mówi art. 496 kodeksu cywilnego, nie spełniają przesłanek kodeksowych. Umowa kredytowa jest dokumentem zobowiązującym obydwie ze stron, w dodatku jest ona odpłatna - ale nie nosi znamion wzajemności. W związku z powyższym, banki nie mogą korzystać z prawa zatrzymania w sporach frankowych.

0
Feed

Zostaw komentarz