Czy w 2022 r. opłaca się wcześniej spłacić kredyt we frankach?

Osoby zadłużone w obcej walucie wchodzą na drogę sądową, aby unieważnić wieloletnie zobowiązanie. W trakcie trwania postępowania z bankiem nie ustaje obowiązek uiszczania rat, dlatego kredyty frankowe nadal muszą być spłacane zgodnie z harmonogramem. Po złożonym w ich imieniu przez kancelarię wniosku, na czas procesu może zostać udzielona pomoc w postaci zabezpieczenia powództwa, co najczęściej oznacza wstrzymanie lub obniżenie rat. Inni, obawiając się wahań kursów szwajcarskiej waluty, starają się przed sądem o odfrankowienie kredytu, aby móc spłacać to zobowiązanie w złotówkach.

 

Jednak niektórzy Polacy wybierają odmienne rozwiązanie. Najpierw decydują się na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w CHF, a dopiero później szukają pomocy kancelarii prawnej, która przeprowadzi ich przez spór z bankiem przed organem wymiaru sprawiedliwości.

 

Całkowita spłata zobowiązania

Wiele osób niesłusznie uważa, że spłacając wszystkie raty w CHF przed czasem, straci możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem i odzyskania pieniędzy od banku. Po wygaśnięciu zobowiązania konsument nadal może uzyskać unieważnienie lub przekształcenie należności w złotówkową. Oba rozwiązania wiążą się z prawem do domagania się zwrotu uiszczonych nadpłat od banku.

 

Czy warto spłacić kredyt w CHF w 2022 r.?

Nadpłaty lub wcześniejsza całkowita spłata zobowiązania mogą być pomocne i opłacalne wyłącznie w takiej sytuacji, gdy kurs waluty jest niski, a ponadto osoba zadłużona dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi. Obecnie obserwowane jest umocnienie CHF, co może wiązać się z poniesieniem strat na skutek przedterminowego pokrycia reszty zobowiązania. Mimo wszystko wiele osób decyduje się na tę drogę, aby w kolejnym kroku starać się o zwrot pieniędzy od banku. W pozwaniu może pomóc kancelaria frankowa z Warszawy.

 

Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi

Po uiszczeniu zobowiązania kancelaria świadcząca pomoc frankowiczom sporządza pozew, w którym zawarte zostaje żądanie o zwrot nadpłaconych środków pieniężnych w przypadku kredytu indeksowanego. Podczas przygotowania do postępowania kancelaria ma na względzie fakt, iż przedawnienie roszczeń w takiej sytuacji wynosi 10 lat dla każdej raty. W wyniku procesu sąd może orzec o unieważnieniu umowy lub odfrankowieniu zobowiązania. Oba rezultaty wiążą się z koniecznością zwrotu nadpłaconych środków finansowych przez bank.

0
Feed

Zostaw komentarz