Kolejne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank Polska Kasa Opieki

Szanowni Państwo, uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia (del.) Robert Masznicz, postanowieniem z dnia 6 maja 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5203/22 uwzględniając wniosek, udzielić powodom zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności Umowy kredytu, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez: zawieszenie obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz pozwanego rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z ww. umowy kredytu hipotecznego, począwszy od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w niniejszej sprawie oraz nakazanie zaniechania pozwanemu pobierania świadczenia od powodów, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z ww. umowy kredytu hipotecznego, począwszy od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w niniejszej sprawie.

0
Feed

Zostaw komentarz