"Korzystna uchwała dla rozwodników w sprawie umów frankowych."

Jeszcze do niedawna sądowe unieważnienie zobowiązania finansowego i wytoczenie procesu przeciwko bankowi
w powyższym aspekcie przez jednego z byłych współmałżonków po odbytym rozwodzie było praktycznie niemożliwe.
Rewolucja w tym zakresie nastąpiła jednak 19 października 2023 roku, gdy Sąd Najwyższy w swojej uchwale wskazał, że udział wszystkich kredytobiorców nie jest wymagany do ustalenia nieważności umowy. Ten krok można nazwać momentem przełomowym, który sprawi, że wiele osób może wstąpić na drogę sądową przeciwko swoim bankom.

Wspólny kredyt a rozwód

Wiele osób zastanawia się, co dzieje się z kredytem po rozwodzie i czy można samodzielnie występować o jego
unieważnienie. Przez wiele lat powszechnie uważano, że do konieczności wstąpienia na drogę sądową w tym celu, muszą wziąć udział w procesie wszyscy kredytobiorcy. W przypadku braku kontaktu małżonków czy też występowania pomiędzy nimi konfliktu to zagadnienie rodziło duży problem. W związku z tym jeden z małżonków praktycznie nie miał szans, by dochodzić swoich praw przed sądem. Uchwała z dnia 19.10.2023 roku jednak wszystko w tym aspekcie zmieniła. Oto kluczowy fragment jej treści:
W sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej
współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców.

Uchwała Sądu Najwyższego to kluczowy moment dla wszystkich rozwodników

Do momentu opublikowania uchwały przez Sąd Najwyższy najczęściej wytaczano pozwy jednego ze współmałżonków o zwrot świadczeń zachodzących w wyniku nietrwającej umowy zobowiązania finansowego z bankiem. Było to rozwiązanie nieidealne, gdyż instytucje udzielające kredytu nie chciały respektować w 100 % zapadających orzeczeń, co znacznie przedłużało cały proces w czasie. Dzięki podjętej uchwale przez Sąd Najwyższy spłata kredytu przez jednego z małżonków po rozwodzie może zostać zaniechana, gdyż ma on możliwość wniesienia pozwu o ustalenie nieważności umowy. I co ważne podkreślenia - uczestnictwo drugiego ze współmałżonków nie będzie w tym procesie wymagane oraz
konieczne do uzyskania korzystnego rozwiązania.

0
Feed

Zostaw komentarz