Najnowsze wieści z Luksemburga – czekamy na nowe stanowisko TSUE w sprawach frankowych

Frankowicze przyzwyczaili się już, że w sytuacji gdy sprawa o kredyt frankowy zaczyna zmierzać ku niekorzystnemu dla banków rozstrzygnięciu, te często decydują się podnosić roszczenia o zapłatę za korzystanie z kapitału przeciwko kredytobiorcom. Coraz częściej natomiast zdarzają się sytuacje, w których to kredytobiorcy domagają się tych środków od kredytodawców. Na to jak i inne zagadnienia TSUE miał odpowiedzieć 17 marca 2022 r. Wyrok jednak nie zapadł, a spodziewać się go można dopiero za kilka miesięcy.

Na marcowej rozprawie Trybunał miał rozpoznać trzy sprawy dotyczące Frankowiczów, oznaczone kolejno sygnaturami C-80/21, C-81/21 i C-82/21. W połączonych sprawach miała zostać udzielona odpowiedź na pytania prejudycjalne w przedmiocie sporów wynikłych na tle umów o kredyt waloryzowanych do franka szwajcarskiego. Jeszcze przed początkiem rozprawy swoje stanowisko, nie po raz pierwszy, przedstawił polski rząd. Konsekwentnie podtrzymał on podejście zdecydowanie popierające konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony kredytobiorców. Przedstawiciele Rady Ministrów wskazali także na potrzebę stanowczego podejścia do banków, które jako podmioty profesjonalne powinny z należytym poziomem staranności podchodzić do prawidłowego konstruowania umów z konsumentami.

Co więcej,  swoje stanowiska przedstawiły także Komisja Europejska oraz rząd hiszpański. Podobnie jak i w przypadku rządu naszego państwa, ich stosunek do przedstawionego na rozprawie zagadnienia można ocenić jako korzystny dla Frankowiczów.

Zaplanowany na ten dzień wyrok jednak nie zapadł, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości postanowił wysłuchać głosu stron zaangażowanych w spór. Jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, bowiem do tej pory w tego typu sprawach TSUE nie dawał możliwości wypowiedzenia się pełnomocnikom kredytobiorców oraz reprezentantom banków. Nawet podczas osławionej już sprawy Państwa Dziubaków nie było mowy o jakiejkolwiek dyskusji, brak było wysłuchania, a jedynie zostało wydane orzeczenie.

W związku więc z blisko czterogodzinnym wysłuchaniem stron oraz opiniami przedstawicieli rządów państw i Komisji, TSUE postanowił przeanalizować nowe opinie i odłożył w czasie ogłoszenie wyroku. Nie ma zatem obaw, iż odroczenie miałoby nastąpić z powodu jakiejś wątpliwości, która miałaby zmienić dotychczasowe ukierunkowanie Trybunału.

Od samego początku zaistnienia zagadnienia spraw frankowych Trybunał Sprawiedliwości podkreśla szczególną potrzebę ochrony praw konsumentów, wskazując na ich istotne różnice w porównaniu z przedsiębiorcami. Po rozprawie z dnia 17 marca 2022 roku uzasadnione jest odczucie, że sposób formułowania pytań przez sędziów Trybunału wskazuje na sprzyjające dla Frankowiczów podejście oraz przyszłe rozstrzygnięcie.

0
Feed

Zostaw komentarz