Pomoc Frankowiczom – Jak zmusić banki do zwrotu pieniędzy?

Spłaciłeś całość zobowiązania w obcej walucie? Sądzisz, że domaganie się zwrotu uiszczonych na rzecz banku środków w sądzie nie jest już możliwe? Pokrycie długu przed terminem określonym w umowie wcale nie zamyka osobom zadłużonym drogi dochodzenia roszczeń przed organami wymiaru sprawiedliwości. Byłym zadłużonym przysługują takie same prawa jak tym, którzy posiadają aktywne kredyty frankowe.

 

Korzystając z pomocy kancelarii z Warszawy możesz ubiegać się o odfrankowienie kredytu bądź unieważnienie umowy z bankiem, a także odzyskanie nadpłaconych środków pieniężnych. Przysługuje Ci 10 lat na to, aby wytoczyć powództwo przeciwko danej instytucji finansowej, pamiętając przy tym, że bieg przedawnienia każdej raty liczony jest osobno.

 

O co można wnosić?

Adwokat lub radca prawny z kancelarii przedstawia klientom posiadającym byłe lub bieżące zobowiązanie w walucie obcej żądania, które zostaną zawarte w sporządzanym pozwie. Udzielana przez kancelarię pomoc frankowiczom rozpoczyna się od określenia rodzaju kredytu, który może być denominowany lub indeksowany.

 

Rozróżnienie to daje podstawę do ustalenia, jakie zarzuty zostaną podniesione w wytoczonym powództwie. Działająca w imieniu konsumenta kancelaria frankowa może pomóc w ubieganiu się o całkowite unieważnienie umowy zawartej z bankiem lub przekształcenie należności w złotówkową, równocześnie domagając się zwrotu nadpłaty środków. Pomocne może okazać się podniesienie w pozwie również zarzutów dotyczących nieprawidłowo obliczonych kosztów kredytu, pominięcia informacji o rzeczywistej rocznej stopie procentowej czy stosowania w umowie niedozwolonych klauzul ubezpieczeniowych.

 

Jak odzyskać nadpłacone pieniądze - w sądzie czy w wyniku ugody?

Banki coraz częściej proponują frankowiczom ugody, które każdorazowo należy przeanalizować w oparciu o indywidualną sytuację konsumenta. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w ramach ugody nie można ubiegać się o unieważnienie umowy kredytowej. Część osób decyduje się na wytoczenie powództwa przeciwko instytucji finansowej, korzystając z pomocy kancelarii. Banki nie mogą uchylić się od prawomocnego wyroku, więc są zmuszone do wypłaty wskazanych środków w wyznaczonym terminie.

0
Feed

Zostaw komentarz