Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego

Spłata zadłużenia zaciągniętego w walucie obcej, zwłaszcza jeśli zawarte pomiędzy stronami porozumienie zawiera abuzywne klauzule, może okazać się nie lada wyzwaniem. Zobowiązani względem banków często decydują się na skierowanie sprawy o umorzenie kredytu we frankach na drogę sądową. Nie jest to jednak jedyny sposób na rozwiązanie sporu – instytucje finansowe coraz częściej proponują klientom ugody. Czy i kiedy warto z nich skorzystać?

 

Pozasądowe sposoby na odfrankowienie – ugoda, którą proponuje bank

Ze względu na to, że sądy coraz częściej wydają wyroki na korzyść klientów, którzy zaciągnęli kredyt w CHF, banki stały się bardziej zagrożone. Aby możliwe było uniknięcie sporu przed sądem, instytucje finansowe proponują konsumentom ugody, które zawierają propozycje zmian w zawartej pomiędzy stronami umowie.

 

Należy pamiętać jednak, że banki przede wszystkim chcą chronić swoje interesy – co nie zawsze idzie w parze z korzyściami dla osób zadłużonych. Odpowiedź na pytanie, czy warto skorzystać z ugody w sprawie kredytu frankowego, jest iście akademicka: to zależy. Czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę, jest przede wszystkim wysokość zadłużenia - pozasądowe rozwiązanie sporu może być dobrym rozwiązaniem wówczas, kiedy kwota zobowiązania wynosi nie więcej niż 90 000.

 

Ile trwa postępowanie w sprawach frankowych?

W przypadkach, kiedy przedmiotem umowy pomiędzy kredytobiorcą a bankiem jest kwota wyższa niż wspomniana wcześniej, zamiast skorzystania z ugody zdecydowanie warto rozważyć sądowe rozstrzygnięcie sporu. Choć proces prawdopodobnie będzie dość długotrwały, to jednak efekty mogą być zdecydowanie korzystniejsze dla zobowiązanych.

 

Obecnie ogromna liczba procesów o odfrankowienie kończy się sukcesem kredytobiorców, co ma bezpośrednie źródło w orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd po rozpoznaniu sprawy oraz analizie argumentów przedstawionych przez prawników i stronę może uznać obowiązującą umowę za nieważną. Taki werdykt jest decydującym krokiem w drodze do uwolnienia się od długu.

0
Feed

Zostaw komentarz