Unieważnienie kredytu we frankach

Na skutek nieprawidłowych zapisów umów zawieranych z instytucjami finansowymi, zobowiązani mogą znajdować się w bardzo niekorzystnym położeniu. Obecność tzw. klauzul abuzywnych, które co do zasady naruszają interesy którejś ze stron, jest jedną z głównych przesłanek do unieważnienia zadłużenia we frankach. Istotnym krokiem w drodze do anulowania umowy z bankiem jest przygotowanie pozwu oraz uruchomienie procesu - skierowanie sprawy na drogę sądową.

 

Proces sądowy - jak unieważnić kredyt we frankach?

Zawarta pomiędzy konsumentem a bankiem umowa, aby mogła być anulowana, powinna spełniać pewne przesłanki. Jeszcze do niedawna z możliwości pozwu mogli korzystać głównie te osoby, które wzięły kredyt denominowany. Na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019, o unieważnienie zobowiązania mogą ubiegać się również ci, którzy zaciągnęli zadłużenie indeksowane.

 

Pierwszym krokiem w drodze do anulowania niekorzystnej umowy bankowej jest skierowanie dokumentów do analizy przez prawników. Nie zawsze jednak możliwe jest wystosowanie pozwu o unieważnienie umowy - szczególnie ważnym elementem działania jest analiza dokumentów oraz wskazanie, czy w porozumieniu uwzględniono nielegalne, niedozwolone klauzule. Na podstawie m.in. odnalezionych nieprawidłowości, szkodliwych dla konsumentów zapisów oraz klauzul nieuzgodnionych w sposób indywidualny z konsumentem, przygotowywany jest pozew do sądu o kredyt we frankach.

 

Proces z bankiem o kredyt we frankach – dokumenty niezbędne w sprawie

Jedyną możliwą drogą do unieważnienia umowy z bankiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Uruchomienie procesu, prowadzenie postępowania oraz sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów leży w obowiązku kancelarii, z której pomocy decydujemy się skorzystać. Konsument poza umową powinien dostarczyć także dokumenty takie jak np. historia wypłaty i spłaty.

 

Sprawa w sądzie o kredyt we frankach prowadzona jest przez kancelarię - nie zawsze zachodzi konieczność fizycznego udziału klienta w procesie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zobowiązany zostanie wezwany na przesłuchanie w charakterze jednej ze stron.

0
Feed

Zostaw komentarz