W marcu nasza Kancelaria sukcesywnie uzyskuje zabezpieczenia roszczeń - mBank

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejne marcowe postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie frankowej. To już następne w ciągu ostatnich dni orzeczenie korzystne dla naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska, postanowieniem z dnia 21 marca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 18645/21, postanowił udzielić powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy zawartej poprzednikiem prawnym mBank S.A. z siedzibą w Warszawie a  powodem poprzez unormowanie praw i obowiązków stron umowy na czas trwania postępowania w ten sposób, że wstrzymuje obowiązek dokonywania przez powoda spłat rat kredytu w wysokości i w terminach określonych w umowie kredytu  w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienie się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie, albowiem powód spłacił dotychczas kapitał kredytu z powyższej umowy.

0
Feed

Zostaw komentarz