Zabezpieczenia w sprawach frankowych przeciwko Deutsche Bank Polska

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, postanowieniami z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 15510/21 oraz dnia 3 grudnia w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 14511/21, postanowił udzielić powodom zabezpieczenia ich roszczenia przez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki przez powodów w terminach określonych umową kredytu w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

 

W załączeniu treść ww. postanowień.

0
Feed

Zostaw komentarz