Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko mBank udzielone przez Sąd Okręgowy w Zamościu

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I C 856/23, Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Arkadiusz Mrowiec, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej z mBank S.A. umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania przez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez Powodów spłat rat kredytu w wykonaniu umowy kredytu, w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w postępowanie w sprawie.

0
Feed

Zostaw komentarz