Zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Pekao

Szanowni Państwo, po raz kolejny mamy przyjemność poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Karczewska, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2022 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 2113/22, postanowił udzielić powódce zabezpieczenia jej roszczenia poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że wstrzymał obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu przez powódkę w wysokości i terminach określonych powyższą umową w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

0
Feed

Zostaw komentarz