Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi BPH

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi BPH

W dniu 9 stycznia 2023 roku uzyskaliśmy kolejne prawomocne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha w sprawie o sygnaturze akt XXVIII C 9915/22 oddalił zażalenie Banku na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia na rzecz pozwanego Banku rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu, począwszy od dnia udzielenia zabezpieczenia, tj. od dnia wydania postanowienia, do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

0
Feed

Zostaw komentarz