Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank

Kolejne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia prawomocne. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak, postanowieniem z dnia 9 września 2022 roku, oddalił zażalenie mBank S.A. na postanowienie z dnia 14 marca 2022 r. wydane w sprawie o sygnaturze akt  XXVIII C 5176/22 o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zawieszenie obowiązku dokonywania na rzecz mBank S.A. spłat rat kredytu, wynikających z Umowy kredytu.

0
Feed

Zostaw komentarz