Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Płocku, postanowieniem wydanym dnia 9 października 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt I C 1432/23, toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę, uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania polegające na:

 - zawieszenie obowiązku świadczenia przez Powodów na rzecz Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu,

- nakazanie zaniechania Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pobierania świadczeń od Powodów rat obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego

- nakazanie zaniechania Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazywania do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust 4 ustawy Prawo bankowe, w tym Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji o zadłużeniu Powodów, wynikającego z umowy kredytu hipotecznego

- zakazanie Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego.

0
Feed

Zostaw komentarz