2024-01-16 Comments Off

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I C 856/23, Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Arkadiusz Mrowiec, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia