Włącz obsługę Java Script w swojej przeglądarce aby strona wyświetlała się poprawnie.

Jak pomagamy frankowiczom

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ KANCELARIĘ

Podstawowym celem sporu z bankiem w spawach kredytów frankowych jest unieważnienie umowy kredytu. Opierając się na stanowisku niektórych Sądów, Kancelaria wnosi również o tzw. odfrankowienie kredytu.

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla naszych Klientów jest ustalenie przez Sąd nieważności umowy kredytu frankowego ze skutkiem od chwili jej zawarcia. Tego rodzaju orzeczenie oznacza, że umowa kredytu nigdy nie została zawarta. Strony umowy kredytu zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń, Klient do zwrotu wypłaconego przez bank kredytu, bank do zwrotu zapłaconych przez Klienta rat kredytu, odsetek oraz innych opłat pobranych przez bank w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy kredytu frankowego. Biorąc pod uwagę okres, w którym zawierane były kredyty frankowe, nierzadko suma zapłaconych rat kredytu frankowego oraz innych opłat związanych z jego udzieleniem oraz spłatą,  przewyższa wysokości kredytu wypłaconego przez bank.

ODFRANKOWIENIE KREDYTU

Drugim korzystnym rozstrzygnięciem jest tzw. odfrankowienie kredytu, czyli wyeliminowanie z zawartej umowy kredytu frankowego niedozwolonych klauzul indeksacyjnych lub denominacyjnych ze skutkiem od dnia podpisania umowy i przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (zwykle opartego o LIBOR) powiększonego o marżę banku. W efekcie kredyt frankowy, traktowany jest od chwili udzielenia jako kredyt złotowy. Oprocentowanie kredytu w oparciu o LIBOR powoduje, iż rzekomy kredyt frankowy jest w zakresie kosztów jego obsługi znacznie tańszy, aniżeli podobny kredyt oprocentowany w oparciu o WIBOR.

ZWROT OPŁAT I PROWIZJI

W sporach z bankami wnosimy również o zwrot wszystkich zapłaconych przez Klientów lub pobranych przez bank prowizji oraz innych opłat związanych z udzieleniem lub obsługą kredytu frankowego, takich jak: ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisania hipoteki oraz ubezpieczenie na życie.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ NA CZAS TRWANIA PROCESU

Rozpoczynając sądowy spór z bankiem wnosimy o zabezpieczenie roszczeń naszych Klientów o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego, unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania, poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu udzielonego przez bank oraz zakazanie bankowi wypowiadania umowy kredytu frankowego. Dzięki uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego, nasi Klienci do czasu uprawomocnienia się orzeczenia nie są zobowiązani do spłaty kredytu, bank zaś nie może dokonać wypowiedzenia umowy kredytu frankowego.

W JAKICH SPRAWACH POMAGAMY NASZYM KLIENTOM

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ

ETAP 1 — Przesłanie niezbędnej dokumentacji
Prosimy za pomocą formularza kontaktowego o przekazanie Państwa umowy kredytu frankowego wraz z aneksami oraz innych posiadanych dokumentów związanych z udzieleniem oraz spłatą kredytu frankowego (prosimy w miarę możliwości przesyłać pliki spakowane do formatu.zip). W razie konieczności przesłnia kilku plików, prosimy o wielokrotne skorzystanie z formularza kontaktowego. Przed wysłaniem dokumentów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 609 086 706, oddzwonimy upewnimy się, czy otrzymaliśmy wszystkie wysłane przez Państwo dokumenty. Średni czas analizy trwa do 3 dni roboczych. W przypadku braku kontaktu po tym terminie, prosimy o telefon pod wskazany wyżej numer telefonu. Szczegóły dotyczące świadczonej przez Kancelarię usługi Analizy umowy kredytu zawarte są w Polityce prywatności.

ETAP 2 — Bezpłatna analiza umowy kredytu frankowego, ustalenie roszczeń przysługujących wobec banku
Bezpłatnie dokonamy analizy przesłanych dokumentów. W przypadku pozytywnej weryfikacji umowy kredytu frankowego z punktu widzenia możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi, przedstawiamy koncepcję procesową, która uwzględnia aktualne orzecznictwo Sądów europejskich oraz krajowych. Ustalamy jakie roszczenia wobec banku są najkorzystniejsze dla Klienta, przedstawiamy oraz omawiamy wszelkie konsekwencje wynikające z ustalenia ewentualnej nieważności umowy kredytu frankowego oraz tzw. odfrankowienia kredytu. Określamy odpowiednią dla Klienta właściwość miejscową sądu, kierując się przy wyborze naszym doświadczeniem w praktyce orzeczniczej poszczególnych Sądów oraz wydawanymi wyrokami w sprawach kredytów frankowych. Ponieważ wiemy jak ważne są dla naszych Klientów ich sprawy, zapewniamy bezpośredni kontakt z radcą prawnym lub adwokatem dedykowanym do prowadzenia sprawy, który w siedzibie Kancelarii lub w drodze telekonferencji szczegółowo omawia wszystkie kwestie prawne związane z umową kredytu frankowego.

ETAP 3 — Zawarcie umowy świadczenia pomocy prawnej z Kancelarią
W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią, przedstawiamy oraz omawiamy projekt umowy o świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię ze wskazaniem kosztów prowadzenia sprawy. Zasadniczy sposób wynagradzania opisany jest w zakładce Oferta i Cennik. Nasza umowa współpracy jest jasna i przejrzysta, nie zawiera ukrytych i niejasnych klauzul. Wynagrodzenie Kancelarii oparte jest na wynagrodzeniu stałym oraz z góry określonej kwocie, stanowiącej premię za sukces. W indywidualnych przypadkach dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb Klienta, uzgadniając stałą opłatę za prowadzenie sprawy (bez premii za sukces) lub też dokonywanie płatności w ratach miesięcznych.
ETAP 4 — Kompletowanie niezbędnej dokumentacji
Pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z zawarciem umowy kredytu frankowego oraz jego spłatą. Wiemy jak ważne z punktu widzenia wygranego procesu z bankiem jest zapoznanie się z każdym dokumentem, który został podpisany przez naszych Klientów. Kluczowe z punktu widzenia oszacowania wysokości roszczeń przysługujących wobec banku jest uzyskanie zaświadczenia z banku zawierającego podstawowe informacje dotyczące: dat i kwot rzeczywiście udostępnionych przez bank w ramach umowy kredytu frankowego, kwot jakie zostały pobrane przez bank tytułem spłaty kredytu frankowego oraz innych opłat i prowizji jakie zostały uiszczone na rzecz banku lub pobrane przez bank. Na podstawie uzyskanych od banku zaświadczeń współpracujący z Kancelarią analitycy, przygotowują opinię o wysokości kwot jakie bank zobowiązany jest zwrócić w związku z tzw. odfrankowieniem kredytu.

ETAP 5 — Reprezentacja w Sądzie, złożenie pozwu lub odpowiedzi na pozew
Finalnym etapem jest skierowanie pozwu do wybranego Sądu lub też sporządzenie odpowiedzi na pozew banku. Sporządzając dokumentację zawsze dbamy, aby treść roszczenia odpowiadała interesom naszego Klienta. Przed złożeniem pozwu lub odpowiedzi na pozew banku, konsultujemy treść ww. pism procesowych z Klientem. Nasi Klienci na bieżąco informowani są o postępach w sprawie, zapewniamy stały kontakt z osobą prowadzącą sprawę, z którą omówić można wszystkie elementy toczącego się sporu z bankiem. Wiemy, iż złożenie pozwu przeciwko bankowi może skutkować niekorzystnymi dla Klienta działaniami ze stronny banku. Dlatego też jesteśmy z Klientem na każdym etapie postępowania jak również po zakończeniu sporu z bankiem.

ROZPOCZNIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

Niezbędne dane

Kliknij aby załączyć plik ze skanem
umowy kredytowej w formacie pdf
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i akceptuję jej warunki. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane formularzem oraz realizację usługi Analizy umowy kredytowej zgodnie z Polityką prywatności oraz przygotowania i przekazania oferty usług Kancelarii. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z administratorem pod adresem rodo@kpchf.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ta strona używa plików cookie. Kontynuując używanie tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Zaakceptuj i zamknij.