You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP

2023-07-27 Kancelaria Comments Off

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Kielcach w składzie sędzia Ewa Bystrzyńska, postanowieniem wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt I C 1738/23, postanowieniem z dnia 25 lipca 2023 roku, uwzględnił wniosek, udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że wstrzymał obowiązek dokonywania przez powoda spłaty rat kredytu wynikających z umowy nr LKM-CHF-OKIE1-09-000029 o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z dnia 16 kwietnia 2009 roku w wysokości i terminach określonych umową, w okresie od 25 lipca 2023 roku do dnia prawomocnego zakończenia postępowania.