Nota prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Płatek z siedzibą w Warszawie ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00 – 446 Warszawa NIP: 5732278269, REGON 140514911 oraz Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Tulejski z siedzibą w Warszawie ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00 – 446 Warszawa NIP: 7721844022, REGON 141096120 (dalej łącznie: Kancelaria) są właścicielami niniejszej strony internetowej (https://kpchf.pl/).

 

Wszelkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego są wyłącznie własnością Kancelarii, a wykorzystywanie i kopiowanie ich jest zabronione.

 

Informacje zawarte w niniejszym serwisie mają na celu przedstawienie ogólnych informacji o działalności Kancelarii i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.