Oferta i cennik - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Oferta i cennik

Proponowane wynagrodzenie stałe kancelarii

Część stała wynagrodzenia kancelarii

3690 złotych obejmujące zastępstwo przed Sądem I oraz II instancji, Sądem Najwyższym, TSUE oraz w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko bankowi (płatne: 1000 złotych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, 5 x 500 złotych miesięcznie, ostatnia płatność 190 złotych)

Każdorazowy udział w rozprawie

200 złotych – Warszawa i okolice, inne miasta – 300 lub 350 złotych (w zależności od lokalizacji)

Proponowane wynagrodzenie za sukces – kredyty nie spłacone

W przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego lub eliminacji z umowy kredytu frankowego niedozwolonych klauzul (tzw. odfrankowienie kredytu) lub uznania umowy za niewykonalną. 

Kredyt poniżej 200.000 złotych

2,0% kwoty kredytu (kwoty w złotych wypłaconej przez bank)

200.000 złotych – 500.000 złotych

1,5% kwoty kredytu (kwoty w złotych wypłaconej przez bank)

Kredyt powyżej 500.000 złotych

1,0% kwoty kredytu (kwoty w złotych wypłaconej przez bank)

Proponowane wynagrodzenie za sukces – kredyty spłacone

W przypadku wyroku zasądzającego świadczenie od banku, wynagrodzenie kancelarii obliczane jest od różnicy pomiędzy kwotą środków finansowych, którą kredytobiorca uzyska od banku pomniejszoną ewentualnie o kwotę, którą kredytobiorca będzie zobowiązany zapłacić do banku odpowiadającej kwocie udostępnionego kredytu wyrażonego w złotych (Korzyść)

Korzyść poniżej 200.000 złotych

2,0%

Korzyść pomiędzy 200.000 złotych – 500.000 złotych

1,5%

Korzyść powyżej 500.000 złotych

1.0%

Wynagrodzenie kancelarii stanowi również równowartość zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego/przyznane i wyegzekwowane koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Podane kwoty wynagrodzenia kancelarii są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług) i nie obejmują wynagrodzenia w przypadku zawarcia ugody, które uzgadniane jest indywidualnie z Klientem.

Podane kwoty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Ponieważ najważniejszy jest dla nas Klient i jego dobro, zawsze dopuszczamy możliwość zmiany zasad wynagradzania kancelarii.

W indywidualnych przypadkach dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb Klienta, uzgadniając stałą opłatę za prowadzenie sprawy (bez premii za sukces)


Rozpocznij z nami współpracę