You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank

2022-12-12 Kancelaria Comments Off

Kolejne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia prawomocne. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Tomasz Leszczyński, postanowieniem z dnia 28 listopada 2022 roku, oddalił zażalenie Getin Noble Bank S.A. na postanowienie z dnia 25 marca 2022 r. wydane w sprawie o sygnaturze akt  XXVIII C 5756/22 o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zawieszenie obowiązku dokonywania na rzecz Getin Noble Bank S.A. spłat rat kredytu, wynikających z Umowy kredytu. Co ważne postanowienie wydane zostało po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzxacji Getin Noble Bank S.A.