You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie roszczeń przeciwko mBank uzyskane w kolejnej sprawie

Zabezpieczenie roszczeń przeciwko mBank uzyskane w kolejnej sprawie

2022-03-24 Kancelaria Comments Off

Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się, że znowu możemy poinformować o zabezpieczeniu roszczeń uzyskanym dla naszej Klientki. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof, postanowieniem z dnia 14 marca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszej Klientki przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5176/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powódki wynikającego z umowy kredytu zawartej przez powódkę z pozwanym poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że wstrzymać obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu przez powódkę w wysokości i terminach określonych powyższą umową w okresie od dnia wydania tego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie