You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Gospodarstwa Krajowego

Zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Gospodarstwa Krajowego

2022-02-03 Kancelaria Comments Off

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Kossowska, postanowieniem z dnia 28 października 2021 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 14302/21, postanowił udzielić powodom zabezpieczenia ich roszczenia przez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki przez powodów w terminach określonych umową kredytu w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie. W załączeniu treść ww. postanowienia.