You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

2022-08-03 Kancelaria Comments Off

W dniu 2 sierpnia 20222 roku uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid – Birska, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sporze przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 14719/22, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz strony pozwanej rat kredytu, obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności, wynikających z w/w umowy – w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

2022-08-03 Kancelaria Comments Off

W dniu 2 sierpnia 20222 roku uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid – Birska, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sporze przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 14719/22, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz strony pozwanej rat kredytu, obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności, wynikających z w/w umowy – w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.