You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BNP Paribas

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BNP Paribas

2023-09-15 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie sędzia Katarzyna Dawid – Birska , postanowieniem wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 11032/23, z dnia 7 sierpnia 2023 roku, uwzględnił wniosek, udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że wstrzymał obowiązek dokonywania przez powoda spłaty rat kredytu wynikających z umowy kredytu do dnia prawomocnego zakończenia postępowania.