Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BPH - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BPH

2024-01-11 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt I C 1998/23, Sąd Okręgowy w Siedlcach w składzie: Sędzia Joanna Pawlik-Borkowska, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy  kredytu zawartej pomiędzy powodami, a GE Money Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku poprzednikiem prawnym pozwanego poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych opisaną powyżej umową,  poczynając od dnia 2 stycznia 2004 roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.