You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska

2023-02-05 Kancelaria Comments Off

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank PolskaW dniu 11 stycznia 2023 roku uzyskaliśmy kolejne prawomocne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Michał Maj w sprawie o sygnaturze akt XXVIII C 17451/22, uwzględnił zażalenie i udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia na rzecz pozwanego Banku rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu, począwszy od dnia udzielenia zabezpieczenia, tj. od dnia wydania postanowienia, do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.