You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank

2022-07-25 Kancelaria Comments Off

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia delegowany Joanna Dalba-Sobczyńska dnia 11 lipca 2022 roku, postanowieniem wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 12163/22 uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że zawiesił obowiązek dokonywania przez powodów na rzecz pozwanego Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłat rat kredytu, wynikających z Umowy kredytu, obejmujących kapitał i odsetki, w okresie od dnia 11 lipca 2022 roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie oraz nakazał pozwanemu Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaniechania pobierania od powodów rat kredytu, wynikających z Umowy kredytu, obejmujących kapitał i odsetki, w okresie od dnia 11 lipca 2022 roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.