You are currently here!
  • Home
  • Kolejne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna

Kolejne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna

2023-12-08 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt XXVIII C 12812/23, zabezpieczyć powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu wynikających z umowy kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.