You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP

2023-04-12 Kancelaria Comments Off

W dniu 21 listopada 2022 roku uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek w sprawie o sygnaturze akt XXVIII C 19565/22 wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia powoda o ustalenie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia na rzecz pozwanego Banku rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu, począwszy od dnia udzielenia zabezpieczenia, tj. od dnia wydania postanowienia, do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.