You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG

2023-10-11 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 6 października 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt I C 1633/22, toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu o ustalenie i zapłatę, uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania polegające na zawieszeniu obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z umowy kredytu oraz nakazaniu zaniechania Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, Austria pobierania świadczenia od powodów, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki.Postanowienie o zabezpieczeniu tym bardziej cieszy, iż za pierwszym razem sąd oddalił wniosek. Poza tym o zabezpieczenia w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga do tej pory zawsze było trudno.