You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank

2022-07-01 Kancelaria Comments Off

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 8483/22 uwzględnił wniosek, udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia powoda o ustalenie, że Umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że powódka może powstrzymać się od spłaty rat kredytu w wysokości i terminach określonych w umowie – do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.