Oferta i cennik 

Wynagrodzenie stałe kancelarii

Część stała wynagrodzenia kancelarii
5000 złotych obejmujące zastępstwo przed Sądem I oraz II instancji, Sądem Najwyższym, TSUE oraz w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko bankowi (płatne: 1000 złotych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, 8 x 500 złotych miesięcznie)
Każdorazowy udział w rozprawie 200 złotych - Warszawa i okolice, inne miasta - 300 złotych

Wynagrodzenie za sukces - kredyty nie spłacone 

 Kredyt poniżej 200.000 złotych200.000 złotych - 500.000 złotychKredyt powyżej 500.000 złotych
W przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego lub eliminacji z umowy kredytu frankowego niedozwolonych klauzul (tzw. odfrankowienie kredytu) lub uznania umowy za niewykonalną lub zawarcia ugody z bankiem2,0% kwoty kredytu (kwoty w złotych wypłaconej przez bank)1,5% kwoty kredytu (kwoty w złotych wypłaconej przez bank)1,0% kwoty kredytu (kwoty w złotych wypłaconej przez bank)

Wynagrodzenie za sukces - kredyty spłacone

 Korzyść poniżej 200.000 złotychKorzyść pomiędzy 200.000 złotych - 500.000 złotychKorzyść powyżej 500.000 złotych
W przypadku wyroku zasądzającego świadczenie od banku, wynagrodzenie kancelarii obliczane jest od różnicy pomiędzy kwotą środków finansowych, którą kredytobiorca uzyska od banku pomniejszoną ewentualnie o kwotę, którą kredytobiorca będzie zobowiązany zapłacić do banku odpowiadającej kwocie udostępnionego kredytu wyrażonego w złotych (Korzyść)2,0%1,5%1.0%

Wynagrodzenie kancelarii stanowi również równowartość zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego/przyznane i wyegzekwowane koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

 

Podane kwoty wynagrodzenia kancelarii są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług)

 

Ponieważ najważniejszy jest dla nas Klient i jego dobro, zawsze dopuszczamy możliwość zmiany zasad wynagradzania kancelarii.                  

W indywidualnych przypadkach dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb Klienta, uzgadniając stałą opłatę za prowadzenie sprawy (bez premii za sukces)

Nie wybrano pliku