2022-06-14 Comments Off

W przypadku nieważności Umowy kredytu roszczenia Kredytobiorcy oraz Banku należy traktować oddzielnie, co oznacza, że Kredytobiorca ma prawo domagać się od Banku zwrotu spełnionych świadczeń, nawet jeśli nie spłacił kredytu. Nie w tym