2023-04-25 Comments Off

Kwestia kredytów frankowych, czyli udzielonych w walucie szwajcarskiej, jest nadal przedmiotem wielu sporów i problemów w Polsce. Wiele osób, które zdecydowały się na taki kredyt, z powodu niekorzystnych zmian kursu waluty, boryka się

2023-04-12 Comments Off

W dniu 21 listopada 2022 roku uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Iwona