2022-03-31 Comments Off

Szanowni Państwo, uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska, postanowieniem z dnia 25 marca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się

2022-03-31 Comments Off

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejne marcowe postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie frankowej. To już następne w ciągu ostatnich dni orzeczenie korzystne dla naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział

2022-03-29 Comments Off

 W uzasadnieniu uchwały z dnia 7 maja 2021 roku III CZP 6/21, Sąd Najwyższy wskazał iż początek biegu przedawnienia roszczeń o zwrot spełnionych wskutek nieważnej/bezskutecznej Umowy kredytu może nastąpić dopiero po wyczerpującym poinformowaniu

2022-03-27 Comments Off

W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędziego Pawła Gołaszewskiego, w sprawie o sygn. akt XXV C 1797/17 wydał postanowienie w przedmiocie zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami

2022-03-24 Comments Off

Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się, że znowu możemy poinformować o zabezpieczeniu roszczeń uzyskanym dla naszej Klientki. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof, postanowieniem z dnia 14 marca

2022-03-20 Comments Off

Frankowicze przyzwyczaili się już, że w sytuacji gdy sprawa o kredyt frankowy zaczyna zmierzać ku niekorzystnemu dla banków rozstrzygnięciu, te często decydują się podnosić roszczenia o zapłatę za korzystanie z kapitału przeciwko kredytobiorcom.

2022-03-17 Comments Off

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Jowita Cieślik, postanowieniem z dnia 09 marca 2022 r., XXVIII Cz 1107/21, wydanym w sprawie

2022-03-17 Comments Off

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Jowita Cieślik, postanowieniem z dnia 09 marca 2022 r., XXVIII Cz 1107/21, wydanym w sprawie