2022-09-09 Comments Off

Jak odzyskać pieniądze po spłacie kredytu we frankach szwajcarskich?Umowy o kredyty we frankach mogą zawierać szkodliwe dla konsumenta zapisy, które naruszają jego interesy oraz są uznawane za postanowienia niedozwolone. Stanowią one podstawę nie