2022-10-29 Comments Off

Kolejne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia prawomocne. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak, postanowieniem z dnia 9 września 2022 roku, oddalił zażalenie mBank S.A. na postanowienie z dnia