Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko mBank udzielone przez Sąd Okręgowy w Zamościu - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko mBank udzielone przez Sąd Okręgowy w Zamościu

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko mBank udzielone przez Sąd Okręgowy w Zamościu

2024-01-16 Kancelaria Comments Off
Sędzia piszący dokumenty obok drewnianego młotka sądowego i stosu banknotów, symbolizujący orzeczenie sądowe dotyczące zabezpieczenia roszczeń finansowych.

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I C 856/23, Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Arkadiusz Mrowiec, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej z mBank S.A. umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania przez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez Powodów spłat rat kredytu w wykonaniu umowy kredytu, w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w postępowanie w sprawie.