Nasza Kancelaria uzyskała zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Nasza Kancelaria uzyskała zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

Nasza Kancelaria uzyskała zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

2022-02-25 Kancelaria Comments Off

Szanowni Państwo, przemyślana argumentacja oraz celne wypunktowanie poczynionych przez Bank Millenium naruszeń prawa po raz kolejny przyniosły nam małą wygraną! Dzięki starannemu przygotowaniu naszych pism procesowych Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska, postanowieniem z dnia 20 lutego 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 3489/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie, że umowa o kredyt hipoteczny pomiędzy powodami a stroną pozwaną, jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz strony pozwanej rat kredytu, obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności, wynikających z umowy oraz poprzez nakazanie stronie pozwanej zaniechania pobierania od powodów rat kredytu, obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności, wynikających z umowy w okresie  od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie. Sędzia podzielając trafne argumenty podniesione w pozwie przygotowanym przez naszą Kancelarię postanowiła odstąpić od uzasadnienia postanowienia.