You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie roszczeń frankowiczów na czas trwania procesu z Bankiem

Zabezpieczenie roszczeń frankowiczów na czas trwania procesu z Bankiem

2022-02-03 Kancelaria Comments Off

Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie zajmujący się rozpoznawaniem spraw cywilnych dotyczących umów kredytu indeksowanego lub denominowanego, przyjęli zasadność uwzględniania wniosków o zabezpieczenie dotyczących wstrzymania spłaty rat kredytu, w przypadku, w którym Kredytobiorca spłacił więcej niż kredyt wypłacony przez bank.