You are currently here!
  • Home
  • Oddalenie zażalenia Banku BPH na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń

Oddalenie zażalenia Banku BPH na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń

2021-12-01 Kancelaria Comments Off

Szanowni Państwo, udało nam się obronić korzystne dla naszego Klienta postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy kredytu. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR (del.) Tomasz Leszczyński, postanowieniem z dnia 12 listopada 2021 r., XXVIII Cz 489/21, wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę, na skutek zażalenia banku  na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 7469/21, postanowił oddalić zażalenie banku. Jest to przykład stanowczego podejścia warszawskiego Sądu do spraw frankowych, w których to banki w sposób abuzywny wykorzystywały swoją pozycję dla osiągnięcia zysku.