Czy można pozwać bank po spłacie kredytu we frankach i odzyskać pieniądze ? - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Czy można pozwać bank po spłacie kredytu we frankach i odzyskać pieniądze ?

Czy można pozwać bank po spłacie kredytu we frankach i odzyskać pieniądze ?

2022-09-09 Kancelaria Comments Off

Jak odzyskać pieniądze po spłacie kredytu we frankach szwajcarskich?

Umowy o kredyty we frankach mogą zawierać szkodliwe dla konsumenta zapisy, które naruszają jego interesy oraz są uznawane za postanowienia niedozwolone. Stanowią one podstawę nie tylko do unieważnienia całego zobowiązania, ale też do wnoszenia roszczeń z tytułu nadpłaconych kwot – w przypadku tych konsumentów, którzy już uregulowali całość zadłużenia. Jednym z warunków, który jest konieczny do spełnienia, by móc ubiegać się o odzyskanie nadpłaconych nakładów, jest to, że roszczenia nie mogą być przedawnione. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są umowy bankowe, w których obecne są klauzule abuzywne (orzeczenie TSUE z dnia 10.06.2021), uznane w procesie sądowym. Osoby, które uzyskały konsumencki kredyt we frankach, spłacony do 2018 roku, muszą mieć na uwadze, że ich roszczenia przedawniają się po upływie 10 lat. Raty spłacone po 2018 przedawniają się po 6 latach. Jakie kwoty można odzyskać ?

W zależności od wysokości zobowiązania, zobowiązani mogą liczyć na zwrot pokaźnych kwot, opiewających na nawet kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Suma, jaką można odzyskać od banku, jest zależna od wysokości kredytu zaciągniętego we frankach oraz od różnicy pomiędzy uzyskanym kapitałem a poniesionymi nakładami własnymi. Aby frankowicz mógł ubiegać się o spłatę należności, konieczna jest dogłębna analiza umowy kredytowej. W tym celu warto skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w odzyskiwaniu roszczeń z tytułu zobowiązań w CHF. Specjaliści dokonają wstępnej kalkulacji oraz będą reprezentowali interesy swojego klienta podczas rozprawy sądowej.